ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบัญชี

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน    :   1.  ทำ Received  สินค้าเข้าในระบบจาก Purchase Order   เป็น CKD และ Consumable  ในประเทศ  และ ต่างประเทศ
                           2. ทำการตั้งหนี้ ในระบบ  Purchase Order   จากการสั่งซื้อเป็น CKD และ Consumable
                           3. ทำรายงานภาษีซื้อ
                           4. ทำรายงานการใช้น้ำมันและดูแลเรื่องปัญหาการใช้บัตร  ของ  Shell Feet Card  
                           5. ตรวจเช็ค ทำสรุปรายงานประจำเดือน  WITHOLDING TAX
                           6. ทำการเก็บรายละเอียดของ CON-EQUIPMENT
                           7. ทำการรับวางบิลทุกวัน
                           8. ทำจ่ายเงินสดย่อย และบันทึกเข้าระบบ ประจำวัน
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :    ปริญาญาตรีสาขาบัญชี

2. เพศ                :    ชาย / หญิง

3. อายุ                :    24 - 29 ปี

4.ประสบการณ์     :    1 ปี ขึ้นไป

5.ความสามารถ    :      มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร , มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , พูดภาษาอังกฤษได้ดี , ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายแผนกค้นคว้า และ พัฒนาวิจัย ( Reserch and  Delvelopment  Manager )

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :   1.  รับนโยบาย ผู้บริหารมาทำการสื่อสาร ,จัดงาน และแบ่งความรับผิดชอบในผ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์
                            2.  ติดตาม , สร้างสรรค์โครงการเพื่อพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร
                            3.  พัฒนาศักยภาพของฝ่ายให้สูงขึ้น
                            4.  ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา,สั่งการแก้ไขปัญหา
                            5.  รายงานผล
                            6.  อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปริญาญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   35  ปีขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    5 - 10  ปี

5.ความสามารถ    :     ภาษาอังกฤษดี มีทักษะในงานคอมพิวเตอร์ดี , มีทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ

                              สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาAutocad, 3D ,ASP,.Net, VB.Net, asp.net, Java, PHP, C#,JQuery, My SQL Server, SQL Server.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : ช่างฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน    :   1.  ให้บริการตรวจซ่อมงานตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ( ตามสัญญาการซ่อมบำรุง ) ตู้จ่ายน้ำมัน
                            2.  ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ ( Maintenance ตู้จ่าย ) ในเขตที่ได้รับผิดชอบ
                            3.  ดูแลอะไหล่สำรองในรถให้พอเพียง และจำนวนถูกต้องตาม Stock Card พร้อมตัดเบิก-จ่ายให้ Update
                            4.  ดูแลรถยนต์ที่ใช้ในการวิ่งซ่อมงานให้มีความสะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                            5.  นำส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรายงานการซ่อม , Daily , เงินสดจากลูกค้า ให้ทันตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่ และ สาขา
จังหวัด               :   ปทุมธานี , ลำปาง , ขอนแก่น , สงขลา
อัตรา                 :   2  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :    ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :    ชาย

3. อายุ                :    21 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ , มีใบขับขี่รถยนต์ , มีความซื่อสัตย์

                              มีความรับผิดชอบสูง , สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน     :  พนักงานพ้นสี
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   21 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีการสมัครงาน

สามารถ ส่งอีเมลล์ ประวัติ มาได้ที่

jobs@tatsuno.co.th

หรือ

info@tatsuno.co.th

ติดต่อ

คุณกัลยา / คุณโสภิดา
02-532-0987 #176 , 102