ตำแหน่ง : ช่างฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  ให้บริการตรวจซ่อมงานตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ( ตามสัญญาการซ่อมบำรุง ) ตู้จ่ายน้ำมัน
                            2.  ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ ( Maintenance ตู้จ่าย ) ในเขตที่ได้รับผิดชอบ
                            3.  ดูแลอะไหล่สำรองในรถให้พอเพียง และจำนวนถูกต้องตาม Stock Card พร้อมตัดเบิก-จ่ายให้ Update
                            4.  ดูแลรถยนต์ที่ใช้ในการวิ่งซ่อมงานให้มีความสะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                            5.  นำส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรายงานการซ่อม , Daily , เงินสดจากลูกค้า ให้ทันตามกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่ และ สาขา
จังหวัด               :   ปทุมธานี , ลำปาง , ขอนแก่น , สงขลา
อัตรา                 :   0  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   20 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ , มีใบขับขี่รถยนต์ , มีความซื่อสัตย์

                              มีความรับผิดชอบสูง , สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายสโตร์

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  จ่ายอะไหล่ให้กับผู้เบิกอะไหล่ทุกฝ่าย
                            2.  ตรวจเช็คชนิดอะไหล่ว่าถูกต้องหรือไม่
                            3.  ตรวจรับสินค้ากับใบรับสินค้าว่าจำนวนตรงกัน
                            4.  ส่งใบเบิกให้กับทางฝ่ายบัญชี
                            5.  จ่ายอะไหล่ตาม BOM
                            6.  รับของคืนจากใบรับคืนสินค้า
                            7.  ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่เก็บอะไหล่
                            8.  ทำหน้าที่ดูแลการตัดจ่าย Stock Card กับสินค้าที่เบิก – จ่ายให้ตรงกัน
                            9.  จัดทำรายงานตรวจเช็คอะไหล่ ใน QOPT ของทุกเดือนตามคลังที่ดูแล

สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   1  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   23 - 26 ปี 

4.ประสบการณ์     :     0 - 3 ปี 

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว , สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

                             สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  รับใบงาน PR จากแต่ละแผนกที่มีลายเซ็นผู้อนุมัติจาก Mgr. ของแผนกผู้ใช้ และ FM ตามลำดับ
                            2.  ออก PO
                            3.  ติดต่อกับ Supplier จัดหาของตามใบ PO
                            4.  ตามของจาก Supplier จนของมาส่ง                            
                            5.  เป็นผู้ประสานงานติดต่อให้แผนกผู้ใช้มาตรวจสอบสินค้าจาก Supplier
                            6.  จัดเตรียม Invoice ของ Consumable Parts มาลง Book เพื่อให้แผนกบัญชี
                            7.  โต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ กับ Oversea Supplier


สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   0  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ปริญญาตรี 

2. เพศ                :   หญิง

3. อายุ                :   23 - 26 ปี 

4.ประสบการณ์     :    0 - 3 ปี

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง ,ทำคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี . มีความรู้เรื่องการจัดซื้อ

                              มีความรู้ด้วนภาษาอังกฤษในระดับดี, การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต (RECON)

สวัสดีการ            :   เงินเดือน ค่าตำแหน่ง  โบนัส  การท่องเที่ยวประจำปี  ทุนการศึกษาบุตร  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันสังคม

                             ค่าอาหารกลางวัน  ชุดยูนิฟอร์ม  ประกันชีวิต  ตรวจสุขภาพประจำปี

รายระเอียดงาน     :   1.  
                            2.  
                            3.  
                            4.  
                            5.  
สถานที่ปฏิบัติงาน :   สำนักงานใหญ่
จังหวัด               :   ปทุมธานี
อัตรา                 :   0  ตำแหน่ง
เงินเดือน             :   N/A

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. การศึกษา         :   ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป ( ทุกสาขาวิชา )

2. เพศ                :   ชาย

3. อายุ                :   20 ปี ขึ้นไป

4.ประสบการณ์     :    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5.ความสามารถ    :    มีความซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วิธีการสมัครงาน

สามารถ ส่งอีเมลล์ ประวัติ มาได้ที่

jobs@tatsuno.co.th

หรือ

info@tatsuno.co.th

ติดต่อ

คุณกัลยา / คุณโสภิดา
02-532-0987 #176 , 102