ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง

Qualification (คุณสมบัติผู้สมัคร)
 1. Education : จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.
 2. Sex : เพศชาย
 3. Age : อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. Special ability
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงานอยู่ใต้สภาวะความกดดันได้
  • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง Resume มาที่ jobs@tatsuno.co.th