ตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายขาย (Chief)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :   ชาย / หญิง+  อายุ 28-35 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง+  ผ่านการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทั้งจากที่อื่น หรือที่                                     บริษัท)+  ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ มีความเป็นผู้นำสูง+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่+  ทำงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :

ระดับการศึกษา:-

ประสบการณ์:0  ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน :ง นประจำ

รายละเอียดของงาน:

1.รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย2.ให้คำปรึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.จัดเก็บข้อมมูลทางการตลาดและทำรายงานสรุป 4.ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนงานและงานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย 5.จัดทำเอกสารนำเข้า

• ส่งออก

สถานที่ปฎิบัติงาน :สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท

จังหวัด :-

จำนวนที่รับ :0

เงินเดือน :ไม่ระบุ

สวัสดิการ :ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร :- สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครอีเมลล์- สมัครผ่าน www.JobThai.com (Click Apply Now)

ติดต่อ :สมัครงาน ได้ที่ -