ทางบริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชื่อบริษัท ที่อยู่สถานประกอบการ และหมายเลขโทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์ ตามรายการด้านล่างดังนี้


ชื่อบริษัท : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 1/8 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เบอร์โทรศัพท์ : 02-532-0987 , 02-532-7101-4

เบอร์แฟกซ์ : 02-532-0986 , 02-532-7105


ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
HOT NEWS

โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)