โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)

งานสัมมนาช่างประจำเขต

งาน Safety Day 2023

สงกรานต์ Festival 2023

งานสัมมนา Manager & Assistant Manager

ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

สัมมนาหัวหน้างาน

สัมมนาหัวหน้างาน

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โชว์รูม

โชว์รูม

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

ติดตั้งเครื่องชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตั้งเครื่องชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่