สัมมนาหัวหน้างาน

สัมมนาหัวหน้างาน

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โชว์รูม

โชว์รูม

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมโรงงาน

ติดตั้งเครื่องชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตั้งเครื่องชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและที่อยู่