เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 Mr.Yoshimasa Nagasawa ประธานบริษัท บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณะบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ร่วมลงนาม MOU และเปิด RSU EV Charging Point เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทดลองใช้ "ฟรี" จนถึงสิ้นปีนี้ เเละทางบริษัทได้มอบเครื่อง EV Charger ให้มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา หรือใช้งานตามความประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยต่อไปHOT NEWS

โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)