บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ “คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต" 

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตHOT NEWS

โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)