บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ “คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต" 

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตHOT NEWS

สัมมนาหัวหน้างาน

สัมมนาหัวหน้างาน

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ร่วมออกงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

เยี่ยมชมโรงงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ ๗

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ