บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Hiromichi Tatsuno (President of Tatsuno Corporation) เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน

และเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐาน พัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ TATSUNO เสมอมา  

HOT NEWS

โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)