บริษัท TATSUNO (THAILAND) CO., LTD. ได้มีการจัดสัมมนาช่างประจำแต่ละเขต(ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง)ในวันที่ 06/07/2023


HOT NEWS

โครงการ CSR ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (จังหวัดนครนายก)

โครงการ CSR โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ(จังหวัดพัทลุง)